brown and black plastic container

Förbättra produktiviteten på arbetsplatsen.

I vissa arbetsmiljöer dokumenterar personalen färdiga produkter, emballage och produktskador genom att använda en digital kamera som de lånar av arbetsledaren. Efter att ha tagit bilderna lämnar de tillbaka kameran till arbetsledaren, som senare överför bilderna till datorn, sorterar dem och sparar dem i lämpliga mappar. Vill ni fortsätta på det här sättet och slösa tid och pengar?

Det mest effektiva sättet att förbättra effektiviteten och öka produktiviteten är…

1 – Ta några bilder med mobilen

2 – Scanna QR-koden med samma telefon

3 – Fyll i Formulär

4 – klart!

5 – Vi garanterar att era bilder kommer att finnas där ni behöver dem, oavsett antalet fotografer som tar dem. All statistik sparas säkert i molnet och inkluderar information såsom datum, tid, rapportör och varje enskild bild. Ni kan enkelt få åtkomst till denna information genom att följa en länk till arbetsbladet. Genom att koppla ihop formulär och arbetsblad skapas en automatisk mapp som lagrar alla uppladdade bilder på ett och samma ställe. Detta gör det enkelt och bekvämt för er att hitta allt ni behöver med bara ett klick.