Prompt till Video med hjälp av AI

Prompt: A wide shot of a bustling street in Västerås, Sweden, with people walking and cycling around the cobblestone roads. The camera pans to the left to show a traditional Swedish building with colorful flags waving in the wind.

Prompt: En bred bild av en livlig gata i Västerås, Sverige, med människor som går och cyklar runt kullerstensvägarna. Kameran panorerar åt vänster för att visa en traditionell svensk byggnad med färgglada flaggor som vajar i vinden.