40 sätt att använda ChatGPT för företag

Företagsvärlden ligger fortfarande efter när det gäller ChatGPT.

Så du undrar kanske, “Vad kan ChatGPT göra för mitt företag?” Svaret är—en hel del.

Vi har sammanställt en imponerande lista med 40 sätt som företag använder denna AI-kraftkälla för att förändra allt från sina operationer och kundrelationer till innehållsskapande och så mycket mer.

Spänn fast dig och gör dig redo att bli inspirerad av alla möjligheter som ChatGPT erbjuder.

EnglishSwedish
Content creationInnehållsskapande
Language translationSpråköversättning
Email and communicationE-post och kommunikation
Idea generation and brainstormingIdégenerering och brainstorming
Creating presentationsSkapande av presentationer
Employee trainingAnställdutbildning
Human resourcesPersonalresurser
Web scrapingWebbskrapning
Sentiment AnalysisSentimentanalys
Multilingual customer supportFlerspråkig kundsupport
Answering FAQsBesvara vanliga frågor
Quick responses to customer inquiriesSnabba svar på kundförfrågningar
Personalization of customer experiencePersonanpassning av kundupplevelse
Audience researchPublikforskning
Writing product descriptionsSkrivande av produktbeskrivningar
Creating customer surveysSkapande av kundundersökningar
SEO maximization for business websitesSEO-optimering för företagswebbplatser
Document review and analysisDokumentgranskning och analys
Compliance assistanceEfterlevnadsassistans
Legal chatbotJuridisk chatbot
Data explorationDatautforskning
Data cleaningDatarengöring
Financial document generationGenerering av finansiella dokument
Financial planning & advisingFinansiell planering och rådgivning
Reporting automationAutomatisering av rapportering
Audit data analysisRevisionsdataanalys
Real-time risk monitoringRealtidsriskövervakning
Supply chain optimizationOptimering av försörjningskedjan
Supplier selection & evaluationLeverantörsval och utvärdering
Intelligent customer segmentationIntelligent kundsegmentering
Predicting customer behaviorFörutsäga kundbeteende
Product development & pricing comparisonsProduktutveckling och prisjämförelser
Automated troubleshooting – AIOpsAutomatiserad felsökning – AIOps
Incident management – AIOpsIncidenthantering – AIOps
Proactive alerts and notificationsProaktiva varningar och meddelanden
Automated ticketingAutomatiserad biljetthantering
Create and maintain knowledge baseSkapa och underhålla kunskapsbas
IT resource optimizationOptimering av IT-resurser
Coding for IT DevOpsProgrammering för IT DevOps
Jag bad t.o.m ChatGPT att översätta och skapa tabell med hela listan