GPT-4


GPT-4 släpptes i mars i år och marknadsfördes som en avancerad, multimodal modell. Men först nu, nästan sex månader senare, har OpenAI rullat ut uppdateringar som gör modellen verkligen multimodal, inklusive bild- och röstfunktioner. GPT-4 kan nu identifiera objekt i bilder, transkribera text från bilder, läsa och tolka data i diagram, förstå bilder med flera villkor och agera som en virtuell lärare för att förklara ämnen. Resultaten har varit imponerande.

Framtagen med AI